Mobirise Web Page Builder

Landelijke Gilden - Kapel

Goedseels Felix Landelijke Gilde Bertem

Op zaterdag 4 december 1954 werd een eigen gebouwde Mariakapel langs de weide Van Hamme plechtig ingewijd. Dit werk van gans Bertem was alom bekend! Enthoesiaste chirojongens en chiromeisjes hebben die dag een ketting van dorpssolidariteit en volksdevotie 190 meter lang gevlochten uit heide en 2.500 bloemen. Zelfs dit recentere toevluchtsoorg van Landelijk Geloof ging teloor.

uit: Periodiek blad 6de jaargang - nr. 1 Oktober 1981.

Het verdwijnen van Landelijke Kapellen, vroeger niet weg te denken uit de dorpsbeelden, en dit ten behoeven van moderne wijken en wegen, heeft de Landelijke Gilde van Bertem in samenwerking met  K.V.L.V. ertoe aangezet een nieuwe kapel 'O.L. Vrouw van Troost' te bouwen.

Het initiatief oogstte onmiddelijk veel bijval, vooral bij de landbouwers en dorpsbewoeners, die het afbreken van de Chirokapel met veel spijt in het hart zagen gebeuren.

  • Peeters Theophiel schonk voor de bouw van de kapel de grond - gelegen tussen Voer en Dorpstraat ter hoogte van Laes-Moyens (schepen), aan de dekenij.
  • Jan Bruggemans, architect, die de plannen realiseerde en de bouwaanvraag indiende.
  • Het Mariabeeld ontworpen door Zuster J. Leyman

De kapel wordt gebouwd na de winter en de inwijding is gepland tijdens de maand mei.

De kostprijs wordt geschat op +- 150.000 fr


Teneinde dit bedrag te verzamelen richten Landelijke Gilde en K.V.L.V. vanaf september tot mei diverse activiteiten in.

(Rudi Swings)

Volgende punten waren richtinggevend:

  • de beperkte afmetingen van de bouwplaats, namelijk een driehoek van 13m5-25m2 (Dorpstraat 25m3 (Voer).
  • de zichtbaarheid.
  • de nabijheid van de St.-Pieterskerk in romaanse stijl.
  • het gebruik van duurzame natuurlijke materialen.
  • eenvoudige opbouw met het hoofdaccent op het O.L.Vr.beeld.
  • mogelijkheid voor offerblok, kaarsen en bloemen


De kapel O.L.Vr.Troost is ingewijd op 5 september 1982 door Abt Soetemans van de abdij Bouhay (Bressoux-Luik) - bertemenaar van geboorte. Deze abt heeft ook het Chiro-kapelletje ingewijd.


In november 1983 werd de Landelijke Gilde van Bertem Nationale Laureaat met deze kapel..