Voorstelling hernieuwde website

Dinsdag 9 maart 2021, Lokaal De Plaza, LDC.

Aanwezig: Lizette (in vervanging van Fons), Monique K, Monique VF, Jos, Robert, Nelly, Stephania, Jozef.  Frans.
Verontschuldigd: Michel, Simone, Bob. Gilbert (ingevolge andere geplande afspraken)

Frans gaf een volledig gedetailleerd overzicht over het gebruik van de nieuwe site. Momenteel in de testfase loopt die nog onder: frillaer.be/okrabertem  Bij vrijgave voor alle leden zal die kunnen geopend worden onder okrabertem.be zoals dat tot nu toe het geval is/was.

Het eerste gedeelte na opening is toegankelijk voor iedereen (leden/niet leden) en geeft een algemeen beeld over Okra Bertem met vaste teksten en foto’s. (kunnen steeds aangepast worden). Onder de lopende leesband op de eerste pagina is er plaats voor een Editoriaal. Hierin is plaats voor een actueel onderwerp. De tekst wordt liefst om de +/- een paar weken veranderd. Wie schrijft hiervoor een tekst? De sportkribbels over wandelen, fietsen, petanque en seniorengym zijn eveneens toegankelijk voor iedereen. Door een klik op een dezer kan men zich inschrijven voor deze sportactiviteiten. Wie dit doet krijgt automatisch melding bij wijziging/aanvulling van deze sportactiviteiten.
Bij klik op “team” maakt men kennis met onze teamleden(foto). Via de knop Registreren verschijnt een deelscherm voor eventuele inschrijving als lid.

Via de keuzeknop “Inloggen” kan elk lid met zijn inloggegevens (zelfde als nu) verder surfen in de site. Dit tweede deel is afgeschermd en niet toegankelijk voor niet leden. Bestuursleden kunnen kribbels toevoegen (klikken op “kribbel toevoegen” of via “bericht” in blauwe balk. BELANGRIJK is steeds de berichtcategorie aan te vinken waarin deze tekst moet verschijnen. Ook een foto toevoegen.

In keuze Nieuwsbrieven lezen we onze eigen nieuwsbrief en kunnen we grasduinen in het Nieuwbrief archief. Ook het dagelijks medianieuws kan hier geraadpleegd worden.

De keuze “foto’s” dompelt ons in onze fotoalbums.

Bij keuze team verschijnt de teamfoto. Plaats het handje op het hartje en je krijgt meer info over het teamlid. Ook op deze pagina wat we meer te bieden hebben.

Bij team zien we: mededelingen, BS vergaderingen, beheer en Penning. Deze vier keuzes zijn enkel toegankelijk voor teamleden. Een bestuur mededeling, agenda en uitnodiging voor een BV, verslagen van de bestuursvergadering horen hier thuis. Steeds juiste berichtcategorie aanvinken. Langs deze keuze kunnen wij ook naar Beheer (ledenadministratie) en Penning (inschrijving/betaling activiteiten) surfen.

Ik hoop alles zo goed mogelijk te hebben vertaald. Zo niet akkoord schrijf uw reactie.

Dank aan Frans voor het geleverde werk.
Dank  alle deelnemers aan deze sessie. Nu maar veel gebruik maken van dit communicatiemiddel. Wij verwachten dat iedereen in de mate van mogelijk, zal bijdragen voor het schrijven van kribbels, agendapunten enz…

Jozef.

 

 

 

Geef een reactie

Nog geen lid van OKRA Bertem?

INSCHRIJVEN op Sportkribbels

Inschrijven met meerdere keuzes

Select list(s)*

 

Loading