In januari had Okra Nationaal een overleg met de CD&V kamerfractie.
Men was positief verrast over ons wetenschappelijk onderbouwd standpunt.’ Ondertussen hebben drie CD&V kamerleden Steven Matheï, Leen Dierick en Jef Van Den Bergh op basis van ons overleg een voorstel van resolutie ingediend.


95% van de bevolking moet binnen een straal van max. 5 km van de woning toegang krijgen tot een geldautomaat en 98% van de bevolking binnen een straal van max. 10 km.

  1. Er moet minimum één geldautomaat aanwezig zijn in elke gemeente. Bpost zal hierin een belangrijk rol spelen.
  2. Lokale besturen worden samen met seniorenverenigingen, consumenten- en zelfstandigenorganisaties, de financiële sector en het FSMA in het overleg betrokken om de digitale transitie voor te bereiden en ervoor te zorgen dat iedereen van jong tot oud mee is. 
  3. Er moet meer duidelijkheid en transparantie komen over kosten die banken aanrekeningen. De vergelijkingstool om de kosten van spaarrekeningen, zichtrekeningen en andere diensten moet bekender worden.
  4. Betere informatie over het vlot en eenvoudig overstappen naar een andere bank.

We zijn verheugd dat veel van onze bezorgdheden vertaald zijn in de resolutie. Toch hadden we het eerste punt graag sterker gezien. Wij willen namelijk minstens één bankautomaat in elke deelgemeente. In mei 2020 diende de PS een wetsvoorstel in om het opnemen van geld kosteloos te maken en een voldoende aantal bankautomaten op het Belgisch grondgebied te waarborgen.

Elke consument heeft het recht om in de nabijheid van zijn woonst toegang tot een geldautomaat te hebben. De geldafhalingen via een geldautomaat zijn kosteloos voor de consument.

We zijn bijzonder fier je te mogen melden dat wij voor het wetsvoorstel van de PS een schriftelijk advies mogen indienen waarin we ons standpunt meedelen. Zo zie je, wij hebben aan de leden beloofd om onze tanden in dit dossier te zetten en laten het zeker niet los.

Een bondige samenvatting van het wetsvoorstel:

De indieners stellen vast dat de Belgische banken almaar meer geldautomaten weghalen, waardoor hele regio’s verstoken blijven van de bankdiensten die dergelijke automaten bieden. Tegelijk constateren de indieners dat de kosten om geld op te nemen steeds hoger uitvallen.
Met dit wetsvoorstel wordt derhalve voorzien in een regeling waarbij elke Belgische bank een billijke
bijdrage levert opdat de burgers een minimaal aantal geldautomaten ter beschikking hebben. Voorts wordt de verplichting opgelegd om geldopnames kosteloos te maken.

Geef een reactie

Nog geen lid van OKRA Bertem?

INSCHRIJVEN op Sportkribbels

Inschrijven met meerdere keuzes

Select list(s)*

 

Loading