WARM AANBEVOLEN 

Op donderdag 29 september van 19u30 tot 21u30 worden wij uitgenodigd in het Woonzorgcentrum
St. Bernardus voor het bijwonen van een praatcafé over dementie.

Dit is een bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden.
In het praatcafé wordt een gastdeskundige aan het woord gelaten over een aspect van dementie.
Er wordt gestreefd naar een zo informeel mogelijke sfeer. Er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen of standpunten in te nemen. Gewoon luisteren kan ook.
Het praatcafé dementie is vooral bedoeld voor familieleden, mantelzorgers en vrienden van personen met dementie. Ook personen met dementie kunnen aanwezig zijn.

De toegang is gratis. Vooraf inschrijven is niet vereist.
Plaats van het gebeuren: Cafetaria “Brasserie Van Gogh” in het woonzorgcentrum St. Bernardus.
Spreker: Katja Van Goethem, dementie-expert.

 

 

Geef een antwoord

Nog geen lid van OKRA Bertem?