In 2021 blaast OKRA 65 kaarsjes uit. Misschien denk je, OKRA is toch ouder? Dat klopt. Trefpunten ontstonden eerst. 65 jaar geleden werd de koepel opgericht: OKRA vzw. En die bestaat 65 jaar in 2021.

Een menswaardig pensioen?  De welverdiende kroon op een lange, goed gevulde loopbaan. Ons huidig pensioenstelsel groeit de jongste honderdvijftig jaar zeer moeizaam. De werkende bevolking leeft in de 19e eeuw in bittere armoede. Overleven. Werken zolang het kan. Werkloosheid, ziekte of ouderdom: een regelrechte ramp. Geen sociaal vangnet. Met wat geluk springt de familie bij. En indien niet rest de Openbare O0nderstand of de bedelstaf. Tegen die achtergrond speelt het ontstaan van KBG (Kristelijke Bond van Gepensioneerden) zich af.

Deze tekst is de aanhef van de brochure uitgegeven bij het vijftigjarig jubileum van KBG in 2006. Deze viering vond plaats in het Sportpaleis van Antwerpen in 2006.Wij van trefpunt Bertem waren op 19 april 2006 met een delegatie op deze viering aanwezig. Er waren onder meer optredens van Gunther Neefs, Barbara Dex, Johan Verminnen.  Bij deze viering van 50 jaar KBG wordt de naam omgevormd tot OKRA – OKRA staat voor de grondwaarden van onze ouderenbeweging.
Open voor iedereen en open naar de grote wereld, Kristelijk geïnspireerd, Respectvol voor alle anderen en respect vragend voor ouderen, en Actief zolang je kan maar ook bereid tot Actie indien nodig.

In 2021 blazen we 65 kaarsjes uit.
De omstandigheden maken dat we dat iets minder uitbundig in de verf zullen stellen dan aanvankelijk gedacht. Maar niet met minder spirit en goesting.

Okra leeft, meer dan ooit, en toont zich aan de buitenwereld! Ouderen tellen mee, zijn relevant, leveren een actieve bijdrage in onze samenleving en verdienen respect en erkenning. Dat is de onderliggende boodschap die we samen in 2021 naar buiten brengen.

Samen gaan we’r voor!

We mogen toch ook op jou rekenen?

Uw Okra team van trefpunt Bertem.Logo okra Bertem blauw

Geef een antwoord

Nog geen lid van OKRA Bertem?

INSCHRIJVEN op Sportkribbels

Inschrijven met meerdere keuzes

Select list(s)*

 

Loading