Waar alle 55plussers welkom zijn!

‘De economie wil niet dat je gelukkig bent, want als je gelukkig bent stop je met consumeren, want dan heb je niets buiten jezelf nodig.’

De farmaceutische industrie is een enorm krachtige motor die het liefst meer diagnoses wil. Want hoe meer diagnoses, hoe meer doelgroepen en hoe meer medicatie er ontwikkeld kan worden.

Daarnaast valt er vanuit hun verdienmodel weinig aan gezonde én dode mensen te verdienen. Anders geformuleerd: ‘De farmaceutische economie wil niet dat je gezond of dood bent.’

Dus het spel is om mensen bewust te maken van een onbalans (bijvoorbeeld in de bloeddruk, cholesterol of mentale drukte/onrust) en hier dan als oplossing een medicijn aan te bieden. Ook om mensen die ziek zijn of een onbalans hebben – dus medicatie nemen – zo lang mogelijk farmaceutisch in leven te houden. Vanuit het ecosysteem voor ziekte bekeken: hoe meer mensen aan de pillen of spuiten, hoe beter.

Even voor de duidelijkheid: ik ben niet tegen medicijnen, maar vanuit het farmaceutische verdienmodel wordt de natuur vaak per definitie buitenspel gezet. Natuurlijke interventies vallen niet te patenteren, dus zijn economisch gezien niet interessant.

Prikkelend perspectief van oud-huisarts Dick Bijl

Dick Bijl is epidemioloog en voormalig huisarts. Hij werkte meer dan 20 jaar als redacteur en hoofdredacteur bij Het Geneesmiddelenbulletin. Hij is auteur van het boek ‘Pillenprobleem: Waarom we zoveel medicijnen gebruiken die niet werken en niet helpen‘.

Afgelopen week bekeek ik een boeiend interview met hem bij De Nieuwe Wereld. Hij licht toe dat veel medicijnen veel schadelijke bijwerkingen hebben, maar dat er uit analyses ook ernstige bijwerkingen na de mRNA-vaccinaties blijken te zijn (waarbij de farmacie er alles aan doet om dit onder tafel te houden).

Een nieuwe vaccinatieronde voor iedereen ouder dan 12 jaar komt eraan. Er zijn steeds meer mensen die twijfelen, ook onder experts en artsen (die zich vaak niet vrij kunnen uitspreken uit angst voor hun baan of represailles).

Huisarts Jan Vingerhoets deelde zijn dilemma afgelopen week wel op LinkedIn. Hij vraagt zich af of hij zijn patiënten wel de vijfde prik (booster) moet geven. Zijn genuanceerde betoog werd binnen een dag verwijderd en zijn LinkedIn-account werd geblokkeerd.

Waarom precies? En door wie? Duidelijk is de afgelopen twee jaar dat gezondheidsorganisaties (WHO), overheden en socialmediaplatformen nauw samenwerken en samen bepaald hebben wat ‘waar’ en ‘onwaar’ is. Alles buiten hun visie wordt als nepnieuws betiteld en wordt door algoritmes opgespoord, van een waarschuwing voorzien of verbannen.

Dat is een gemiste kans om als mensheid te groeien en ruimte te bieden voor meerdere perspectieven. Nu is het net of de machtige financiële partijen het alleenrecht op de waarheid hebben. Hier is oplettendheid gewenst, want bij grote financiële belangen kan de ethiek naar de achtergrond worden gedrukt.

De basis van goede wetenschap is nieuwsgierigheid, en een open vizier op alle data.

Nog geen lid van OKRA Bertem?