Enkel zichtbaar voor Beheer, Wijkmeester

Verslag vergadering 24 april 2019

Verslag vergadering 27 maart 2019

Verslag vergadering 27 februari 2019

Verslag vergadering 20 december 2018.

VERSLAG BESTUURSVERGADERING 28 FEBUARI 2018. Het verslag wordt goedgekeurd. AV 7 maart. 14u.30 – 16u. : De top 15 van de 50 liedjes zullen gespeeld en kunnen meegezongen worden. Elk lied heeft stemmen gekregen. Fons wordt hartelijk bedankt voor het organiseren van de Syrische middag in de Plaza op zondag 25 februari.

Jos heeft een mooi financieel verslag voorgelegd. Daaruit blijkt dat er een batig saldo is van € 9.095,58. Daaruit blijkt ook dat we van de gemeente een toelage ontvingen van € 212,73. Dat is ongeveer de helft van vorig jaar. Op de vergadering van de Seniorenadviesraad heeft men uitgelegd dat dit normaal is omdat de berekening nu op een andere manier gebeurt en bepaalde activiteiten niet meer in rekening worden gebracht.

Bij volgende NB zal lijst bestuursleden medegedeeld worden. Gevraagd wordt regelmatig website te raadplegen.
Jef heeft factuur Bowling WIMA 24 februari ontvangen. Reis Hongarije : meesten hebben voorschot betaald. Frans doet oproep om veel foto’s te maken voor de vergadering van maart (liefst origineel formaat). Enveloppen en kaartjes verjaardagen: nieuwe lay-out maken. Ziekenbezoek : lijst vorige vergadering werd overlopen . is O.K.

Aanwezig :Bob, Fons, Frans, Jos, Jozef, Monique K, Monique VF, Nelly, Robert, Simone, Stefanie.
Verontschuldigd : Gilbert, Michel.

Aanwezig :Bob, Fons, Frans, Jos, Jozef, Monique K, Monique VF, Nelly, Robert, Simone, Stefanie.
Verontschuldigd : Gilbert, Michel.

Met deze herinner ik aan de BV van woensdag 25 oktober in zaal Het Schrei. Wij behouden deze datum. Week daarna is vakantieweek. De agenda lees het schrijfsel.