Met 155 waren we op vrijdag 10 januari in de zaal De Cerkel voor ons nieuwjaarsfeest.

Onze crew had de tafels mooie geschikt. Celina en Monique zorgden met mooie bloemen voor
een aangepaste  versiering. Na het aperitief met warme hapjes konden wij aanzitten voor een heel lekker feestmaal in drie gangen met dessert en koffie. Zoals steeds keurig verzorgd door Josette en r haar medewerkers. Spijtig kon Roger er niet bijzijn. Wij wensen hem spoedige beterschap, want we missen zijn guitige kwinkslagen af en toe.
Voor de ambiance zorgde Vicky met haar Rockets. Reeds vroeg in de namiddag zat de schwung erin en dit ging zo maar de ganse namiddag door. “Wij hebben goed gegeten en het was heel plezant” Als we dat horen als de mensen naar huis gaan dan zijn wij, van Okra, tevreden dat we dit weeral aan onze leden hebben kunnen aanbieden. Dank aan alle deelnemers voor het gezellig meevieren.
Zo zijn wij samen 2020 binnengevlogen. Nog eens heel veel geluk in dit nieuwe jaar.

Met een klik op “Foto’s” ziet u een compilatie van de vele foto’s die er gemaakt zijn. Te veel om ze allemaal te tonen ook omwille van de privacy.

okrabertem algemene ledenvergadering 6 maart 2019. Aantal aanwezige leden: 90. Op het programma, de film van onze december 2018 show, daarna koffiekoeken met een lekkere éclair. Iedereen tevreden.