BESTUURSVERGADERING 31 AUGUSTUS 2021

VERSLAG BESTUURSVERGADERING 31 AUGUSTUS 2021.

Aanwezig : Bob, Fons, Gilbert, Jos, Jozef, Michel, Monique VF, Nelly, Robert, Simone,

Verontschuldigd : Monique K., Stefanie.

Samenkomst in de Plaza.
We starten met een ontbijt met koffiekoeken en koffie, aangeboden door Monique Vanfraechem en Jos Mees ter gelegenheid van hun verjaardag.

Publicatie verjaardagen in Nieuwsbrief.
Er wordt beslist alleen speciale verjaardagen (75,80,85,90,95…)te vermelden op de AV vanaf april 2020 tot oktober 2021. Voor de NB blijft huidige werkwijze behouden. (alle verjaardagen)

Lidgeld 2022
.

Lidgeld 2021 Okra Algemeen :
25€ lid
42€ gezin
10€ woonzorgcentrum en 90+

Lidgeld 2021 trefpunt Bertem :
20€ lid
32€ gezin
10€ woonzorgcentrum en 90+

Vorig jaar werd 5€ (lid) en 10€ (gezin) door de kas bijgepast.
Lidgeld 2022 Okra Algemeen : lidgeld werd aangepast aan index.

26€ lid
43€ gezin
11€ woonzorgcentrum en 90+
7€  bijlid

Lidgeld 2022 trefpunt Bertem :
25€ lid
42€ gezin
10€ Woonzorgcentrum en 90+
7€ bijlid

Nieuwjaarsattentie.
Voorstel Regio : Kim’s chocolate.
Suggestie : chocolade pralines – 2,50 € voor 100g.

Feestvergadering.
Reserveren in Café Restaurant Bertembos.
Voorstel : tweede week januari – woensdag 12 januari 2022 (xordt vrijdag 14 januari)

Buitenactiviteiten.
Fietsen :  2e en 4e donderdag  – start vanaf donderdag 9 september
Wordt geregeld door Fons.
Gaat door bij minimum 5 deelnemers.

Wandelen : 3e donderdag
Keuze tussen 4 à 5 km en 7 à 8 km.
donderdag  16 september : Bertembos
21 oktober : Vaartkom
18 november : Vossenhol.

Petanque : gaat verder.

Kaarten/dansen/rummikub : wordt geregeld.
Kaarten met vier personen aan tafel.
Dansleraar Julien  is akkoord om verder les te geven.

AV woensdag 6 oktober.
Zal waarschijnlijk doorgaan in refter van school of Cerkel.
Bezinning door Robert.
Een achttal nummers van de shows zullen opgevoerd worden.
Een mop door Omer – Karel met  “groot wijf”.
Tussen de nummers voorlezing van speciale verjaardagen.
Einde : “mooie jaren”.

Vieruurtje.
Monique VF zal eten bestellen bij traiteur.
Indien mag doorgaan zal nog bericht gestuurd worden.
Inschrijven verplicht.

Uitstappen.

  • Kermismuseum Soet en Vermaak in Hilvarenbeek
  • Haven van Antwerpen in voorjaar (maart).

Quid overledenen herdenking : eind november in Seniorenweek
Mis in kapel WZC op maandag 22 november.  Robert neemt contact op met priester.
Na de mis zal taart aangeboden worden.

Algemene vergadering november.
Jef zal Christine Bosmans vragen voor een spreekbeurt over alternatieve leefwijzen.

Genoteerd door Simone.

 

Geef een antwoord

Nog geen lid van OKRA Bertem?

INSCHRIJVEN op Sportkribbels

Inschrijven met meerdere keuzes

Select list(s)*

 

Loading