Bestuursvergadering 20210119

Aanwezigen:

iedereen die er was

Goed keuren vorig verslag:

geen opmerkingen

Agenda punten:

algemene ledenvergadering

 • bezinning door de medevoorzitter
 • woord van de voorzitter
  • welkom
  • overzicht activiteiten afgelopen maand
  • overzicht toekomstige activiteiten
  • voorstellen ter beoordeling
 • verloop van de vergadering

taak verdeling AV

 • zaal in orde brengen
 • zorgen voor eten en drinken
 • andere

Opstellen agenda volgende vergaderingen

Op- en bemerkingen

Afsluiten en tot volgende keer

Geef een reactie

Nog geen lid van OKRA Bertem?