Waar alle 55plussers welkom zijn!
Snel van je slechte humeur af?

Snel van je slechte humeur af?

We zijn er allemaal wel van overtuigd dat fruit gezond is en je kent vast de uitdrukking: an apple a day keeps the doctor away. Maar wist je dat een kiwi je slechte humeur verdrijft? In sneltreinvaart zelfs, blijkt uit een recente studie van de Cambridge University (VK). En om maar meteen met een waarschuwing […]

Een Open, Kristelijke, Respectvolle en Actieve beweging.

Onze vereniging maakt als Trefpunt Bertem deel uit van de grootste  ouderenbeweging van Vlaanderen.

Het is een beweging van, voor en met 55plussers.

Het is een Open, Kristelijke, Respectvolle  en Actieve beweging verwijzend naar onze naam.

Op onze maandelijkse bijeenkomsten met leeftijdsgenoten staan contacten en vriendschap centraal. Ons aanbod aan activiteiten is zeer verscheiden en zeer de moeite om een keuze te maken uit zowel ontspannende als leerrijke onderwerpen.

Actieve leden kunnen deelnemen aan aangepaste fietstochten en wandelingen. Petanque en kaarten staan wekelijks op het programma als ook lijndansen onder bekwame leiding. Bezoeken aan concerten, tentoonstellingen en bedrijfsbezoeken (met of zonder gidsen).

Tien keer per jaar lees je in het OKRA-magazine over wat je bezighoudt. Bovendien draag jij je steentje bij aan de stem van ouderen die OKRA luid laat weerklinken bij beleidsmakers en media. In ruil voor je lidmaatschap krijg je leuke voordelen en mooie kortingen bij onze partners.

OKRA ACADEMIE : voordrachten, opleidingen, cursussen… OKRA SPORT : conditie op peil houden met wandelen… fietsen… OKRA CREA : hobby, creatief handwerk. OKRA ZINGEVING : themaviering. OKRA ZORG : bezoek aan onze bewoners van zorgcentra.

logos activiteiten

ACTIVITEITEN

REIZEN
Eéndagsreis
Reizen van meerdere dagen
LIJNDANS
Voor de liefhebbers dansers (man/vrouw) LIJNDANSEN. In een gezellige sfeer worden regelmatig nieuwe lijndansen aangeleerd. Deelname: € 1,- per namiddag.
KAARTEN
Elke woensdag namiddag in LDC De Blankaart.
We beginnen om 14u.
FEESTEN
Nieuwjaarsdiner, Nieuwjaarsconcert, Shownamiddag, OKRA dansfeest e.a.
TONEEL
Jaarlijks toneel in eigen productie.
Andere toneelvoorstellingen bijwonen
ONTMOETEN
Op onze maandelijkse bijeenkomst, met zowel ontspannende als leerrijke onderwerpen, staan contacten en vriendschap centraal.
Vorige slide
Volgende slide

Elke eerste dinsdag van de maand

Ledenbijeenkomst

kom binnen
neem plaats
verwelkoming door de voorzitter
woordje van de medevoorzitter
Luister, Quiz, Zing, Speel
overzicht van de maandactiviteiten
met mogelijkheid van inschrijven.
de jarigen worden gehuldigd
tijd voor het vieruurtje
sluiting

Dranken tegen sociale prijs.

TEAM

.

okra_Vjaardag

Nog geen lid van OKRA Bertem?